InkluNET

Nové dimenzie a siete

Most inkluzívneho vzdelávania medzi Berlínom a Bratislavou s Erasmus+


inclution.org zacalo spolupracu s Centrom Inkluzívneho Vzdelávania v Bratislave.  V novembri 2021 sme rozbehli Erasmus+ partnerstvo malého rozsahu s Inklucentrom. Do Decembra 2022 sme si vymieňali osvedčené postupy v rámci nášho spoločného projektu "Nový rozmer a sieť pre inkluzívne vzdelávanie - InkluNET". Dokumentovali a šírili sme inkluzívne prístupy, akými sú vzdelávanie naprieč ročníkmi, multidisciplinárne tímy v školách, sociálna inklúzia cez storytelling a cez dejepis. V rámci tejto spolupráce sme zacali koncipovat návrh väčšieho strategického partnerstva s ďalšími partnermi v Európe.

 

InkluNET Bratislava-Berlin

 

Spolu so slovenským partnerom Inklucentrom z Bratislavy sme do projektu sme zapojili Zakladnú Skolu Picasso v Berline a Komenského v Bratislave, kde sme natacali videa o Viacrocnikovom Vzdelavani, o Rannych Kruhoch, Artefiletike a Storytellingu. Navstivil sme aj Evanjelicku Skolu Berlin Zentrum a rozprávali sa s riaditelmi tychto skol. Zorganizovali sme niekoľkowebinárov pre učiteľov a vyrobili sme videá, natocene v Berlíne a Bratislave. Vydali sme bulletiny v Nemcine, Slovencine a Anglictine.


 

Výstupy projektu

 

Fotografie (z lava do prava): 1. Stretnutie s bývalým riaditelom Picasso Zakladnej Skoly v Berline a Astrid Kugler, ucitelkou na tejto skole. 2.Rozhovor s Ulli Marienfeldom, Riaditelom strednej skoly Evanjelicka Skola Berlin Centrum. 3. Rozhovor s kolegiom Picasso Zakladnej Skoly v Berline.
Treffen Picasso Inklucentrum inclution
Gespräch mit Ulli Marienfeld ESBZ
Gespräch mit den Lehrkräften der Picasso GS
Hospitácie a filmovanie v dvoch inkluzívnych školách v Berlíne

Inklucentrum skúma viacročníkovú výučbu


Naši slovenskí kolegovia z Inklucentra z Bratislavy navštívili v dnoch 16. a 17. mája Základnú školu Picasso a Evanjelickú školu Berlin Zentrum. Zaujímalo ich, ako sa v týchto dvoch školách realizuje inkluzívne vyučovanie vo viacročníkovom vzdelávaní v ročníkoch 1-3 a 7-9.
Účastníci zo Slovenska odchádzali domov s jasným poslaním. V budúcnosti by chceli vybudovať inkluzívnu školu v Bratislave a postupne v nej zaviesť zmiešané vyučovanie. Stretli sme sa s bývalým riaditeľom základnej školy Picasso, Michaelom Verwornom. Už po zjednotení v roku 1990 mal víziu školy pre všetkých a s veľkým nasadením ju vybudoval.
Navštívili sme a rozprávali sa s riaditeľom Evanjelickej školy Berlin Zentrum Ulli Marienfeldom. Z videozáznamov a rozhovorov boli vytvorené krátke filmy.


 

Vekovo zmiešané vzdelávanie
Kunst im JÜL

Výsledkom študijnej cesty v Berlíne bolo množstvo cenných informácií a postrehov, ktoré boli spracované do materiálu, ktorý je k dispozícii v nemčine/slovenčine a angličtine. Tu sú niektoré výhody:
🎯Deti a mladí ľudia sa zameriavajú na spoluprácu, súdržnosť, vzájomné odovzdávanie vedomostí, sebaorganizáciu, zodpovednosť a solidaritu.
🎯 Pre učiteľov je viac zdrojov viazaných na prípravu hodiny, ale na oplátku je samotná hodina časom navrhnutým spolu so žiakmi, s veľkou voľnosťou a vedomým riadením procesu učenia sa jednotlivými žiakmi.

 

 

 

Interview Astrid Kugler
Interview Michael Verworn
Kunstunterricht Picasso GS

V rámci série videí o vekovo zmiešanom vyučovaní sme sa rozprávali s Astrid Kuglerovou (video vľavo), ktorá vyučuje 1.-3. ročník v jednej triede už viac ako 15 rokov. V rozhovore (video uprostred) hovorí bývalý riaditeľ Základnej školy Picasso, Michael Verworn, o začiatkoch budovania a štruktúre vekovo zmiešaného vyučovania. V treťom videu Katja Heinze, ktorá vedie centrum mimoškolskej starostlivosti na ZŠ Picasso, vysvetľuje prístup zmiešaných ročníkov na hodinách výtvarnej výchovy (video sa tu objaví čoskoro).


 

Vekovo zmeisane Vyucovanie - Bulletin

Bulletin

 

Vekovo zmiešané učenie a medzigeneračné priateľstvá.

Autori a autorky: Katarína Daneková, Naďa Navarová, Zuzana Krnáčová, Mária Rothensteinová, Stana Schenck, Jana Randa a Viktor Križo

 

Bulletin si môžete bezplatne stiahnuť v Slovenskom jazyku tu:

Screenshot_20230110_121121

V tomto videu riaditeľ Centra pre inkluzívne vzdelávanie (Inklucentrum), Viktor Križo, sumarizuje výsledky študijnej cesty v Berlíne v máji 2022 a svoje postrehy z vekovo zmiešaného vyučovania na základnej škole Picasso. Video je k dispozícii v slovenčine s nemeckými a anglickymi titulkami.

 

 


 

Ranné Kruhy
Screenshot_20230110_124518

Návšteva ZŠ Picasso nám umožnila hlbšie nahliadnuť do metódy ranných kruhov a porovnať ju s praxou na Slovensku. Viktor Križo zhrnul najdôležitejšie body. Vo videu sú zachytené nahrávky z výučby treidy (1. - 3. ročníky) GS Picasso, 5. triedy ZŠ Komenského v Bratislave a 1. triedy ZŠ Komenského v Bratislave.

 


 

Sociálna Inklúzia cez Storytelling
Webinar Me and Your Stories

Webináre

 

Na troch webových seminároch o rozprávaní osobných príbehov v škole sme pracovali so slovenskými a zahraničnými učiteľmi a predstavili sme im súbor nástrojov MYS - Me and Your Stories.  Stana Schenck ich oboznámila s filozofiou európskeho projektu Ja a tvoje príbehy. Účastníkom predstavila metódu Povedz - Počúvaj - Vypočuj - Pochop. Cieľom bolo poskytnúť učiteľom konkrétne metódy a nástroje na vytvorenie lepšej učebnej atmosféry a ako mozu hravou formou podporiť rešpektujúcu spoluprácu v rozmanitosti medzi žiakmi.


 

Handout Me and Your Stories

Me and Your Stories

Bulletín

 

 

MYS-Toolbox je voľne dostupná webová zbierka cvičení a nástrojov na vyučovanie, ktorá bola vytvorená v rámci nášho predchádzajúceho projektu EÚ "Me and Your Storties". Pre partnerstvo InkluNET bol z online materiálov vypracovaný materiál v nemčine, slovenčine a angličtine, ktorý obsahuje návod na prácu s MYS-Toolboxom a dve ukážkové aktivity z oblasti "Identita".

Obsah bulletínu:

  • Osobné príbehy v školských komunitách - úvod
  • MYS-Storytelling (rozprávanie - počúvanie - počúvanie - porozumenie)
  • Umenie rozprávania príbehovUmenie počúvania
  • MYS-Toolbox
  • Príklady skupinových aktivít


Brožúru si budete môcť čoskoro voľne stiahnuť tu.


 

Screenshot_20230108_212349

Me and Your Stories na Základnej Skole Komenského v Bratislave

Video

 

V spolupráci s Inklucentrom sme 13. apríla 2022 na Komenského Základnej Skole pripravili výučovacie hodiny. Ich súčasťou bola hodina pre 7. ročník, na ktorej mohli robiť aktivity z MYS-Toolboxu. Po zaznamenaní miest narodenia sme v malých skupinách diskutovali o podobnostiach a rozdieloch medzi sebou. Vo videu je zachytený priebeh tejto hodiny v rozhovore so Stanou Schenckovou.

 


Sociálna inklúzia cez prerozprávanie príbehov obetí nacizmu

 

V rozhovore a prostredníctvom webového seminára sa nám podarilo preniesť tému učenia sa z histórie pre lepšie spolužitie dnes do partnerstva. Stana Schenck z inclution.org ponúkla webinár pre slovenských učiteľov na túto tému. Vľavo dole poskytuje rozhovor pre Inklucentrum v nemčine o celoštátnej divadelnej súťaži andersartig gedenken on stage (Spomienka na javisku inak), ktorú iniciovala spolu so Stefanom Schenckom v roku 2015 a v súčasnosti koordinuje už tretí ročník. Video je možné prehrať s nemeckými, slovenskými a anglickými titulkami. Vpravo hore vytvorila pre webinár prezentáciu na tému nacistických zločinov "eutanázie" v slovenčine, ktorá je voľná na stiahnutie.

Na webovej stránke (pozri vyššie) a na kanáli YouTube andersartig gedenken môžete získať viac informácií o súťaži, ako aj množstvo videomateriálu z predchádzajúcich ročníkov.

Video andersartig gedenken
Screenshot_20230108_220759

 

Projekt "Nové dimenzie inkluzívneho vzdelávania a siete (InkluNET)" koordinovalo slovenské Centrum Inkluzívneho Vzdelávania (Inklucentrum) v Bratislave. Uskutočnil sa v období od novembra 2021 do decembra 2022. Vytvorilo sa 8 vzdelávacích videí v slovenčine a 4 videá v nemčine. Všetky videá sú k dispozícii s titulkami v NJ/SK a ANG. Vypracované a vydané boli dve nové pedagogické bulletíny (Vekovo zmiesané učenie a Sociálna Inklúzia cez Storytelling), 7 ďalších bulletínov Inklucentra bolo preložených zo slovenčiny do angličtiny a nemčiny. Uskutočnili sa dve študijné cesty do Berlína a Bratislavy. Uskutočnilo sa 10 webinárov (9 v slovenčine a 1 v angličtine).

 

Ďalšie bulletínyy sú k dispozícii na bezplatné stiahnutie tu: inklucentrum.sk/publikacie/

  • Nenásilná komunikácia
  • Učenie prostredníctvom umenia (Artefiletika)
  • Multidisciplinárne tímy v školách
  • Krízová intervencia
  • Facilitatívne vyučovanie

 

Videá su prístupné na YouTube-Kanale Inklucentra


Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania sídli v Bratislave. Inklucentrum je odborná organizácia na národnej úrovni, ktorá sa venuje podpore inkluzívneho vzdelávania a venuje sa podpore kvalitného vzdelávania v školskom prostredí s cieľom rozvíjať potenciál všetkých detí, rodín a zamestnancov škôl.

 

 

Inklucentrum
Logo inclution
Logo Erasmus+