InkluNET

V roku 2022 spolupracujeme v malom Erasmus+ bilateralnom partnerstve s Centrom pre Inkluzívne Vzdelávanie (Inklucentrum) zo Slovenska. Zdieľame príklady dobrej inkluzívnej praxe, vytvárame informačné materiály a videá. Organizujeme vzdelávacie navstevy skol v Berline a v Bratislave.

InkluNET

WirfürVielfalt.de

Budujeme celonemeckú platformu pre skoly "My za rozmanitosť", ktorá združuje vzdelávacie ponuky občianskej spoločnosti na všetky témy týkajúce sa inklúzie a rozmanitosti: postihnutie, LGBTQI+, migrácia, rasizmus, etnicita, veková a rodová rovnosť. Sietujeme odbornú a laickú verejnosť naprieč vsetkym témam.

Wir für Vielfalt

Me & Your Stories

Erasmus+ Projekt (2019-2022) na posilnenie sociálnej inklúzie v školských komunitách prostredníctvom multimediálneho rozprávania osobných príbehov. Vývoj MYS-Toolbox, zbierky skupinových cvičení a multimediálnych nástrojov.

Me and Your Stories

 

 

stattWERKstatt

Vytvárame sieť inkluzívnych mozností zaradenia ľudí so zdravotným postihnutím na volný trh práce mimo chránenych dielní. Ponúkame poradenstvo a empowerment pre ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodín. Pozývame ľudí, aby u nás uverejnili svoje príbehy.

stattWERKstatt

 

 

SOIL