O nás

Inclution.org je nezisková organizácia pôsobiaca v Berlíne v oblasti inkluzívneho vzdelávania zapojená do viacerých európskych projektov. Venuje sa advokácii inkluzívneho vzdelávania pomocou osvety o Dohovore (CRPD) a inkluzívnych prístupoch (Person centred thinking). Taktiež sa zaoberá nadnárodným transferom inkluzívnych praktík do škôl, napr. cez spracovanie ľudskoprávneho vzdelávania pre deti a mládež do vývoja metodik podpory socialnej inkluzie v skolskych komunitach. Buduje celonemecku platformu vzdelávacích programov neziskového sektoru pre skoly na vsetky témy boja proti diskriminácii. Podporuje ikluzívne sance zaradenia mladych ludi s postihnutím na volný trh práce. Organizáciu zalozili a vedú Stanislava Schenck a Stefan Schenck.